خشک کن میوه pro10 برقی

14,000,000 تومان
ظرفیت : 10 کیلوگرم  هیتر :برقی تعداد موتور گردش هوا : ۱ ابعاد: ارتفاع: 60     ، عرض: 50  سانتی متر   ، عمق: 50 سانتی متر

خشک کن میوه pro20

24,000,000 تومان
ظرفیت : 20 کیلوگرم  هیتر :گازسوز تعداد موتور گردش هوا : 2 ابعاد: ارتفاع: 90     ، عرض: 60  سانتی متر   ، عمق: 60 سانتی متر