مشاهده همه 3 نتیجه

خشک کن ۱۵۰ کشو صنعتی

130,000,000 تومان
ظرفیت : ۷۵۰kgنوع هیتر :  دو مشعل گازسوز / گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۱۵ابعاد :  ارتفاع :۲۲۰cm      عرض :۱۸۰cm  طول : ۳۶۰cmتعداد موتور رطوبت گیر : ۴ + سانتریفیوژ

خشک کن ۲ کابین ۶۰ کشو صنعتی گرماتاب

72,000,000 تومان
ظرفیت :     ۳۰۰kgنوع هیتر : مشعل گازسوز/گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۶تعداد موتور رطوبت گیر   :4ابعاد 60کشو:  ارتفاع : ۲۲۰cm     عرض :  ۱۴۰cm    عمق : ۱۸۰cm

خشک کن ۳ کابین ۹۰ کشو صنعتی گرماتاب

89,000,000 تومان
ظرفیت : ۴۵۰kgنوع هیتر : مشعل گازسوز/گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۹تعداد موتور رطوبت گیر : ۴ابعاد :  ارتفاع :۲۲۰cm      عرض ۲۱۰cm   عمق : ۱۸۰cm