نمایش 1–12 از 18 نتیجه

خشک کن ۱۵۰ کشو صنعتی

130,000,000 تومان
ظرفیت : ۷۵۰kgنوع هیتر :  دو مشعل گازسوز / گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۱۵ابعاد :  ارتفاع :۲۲۰cm      عرض :۱۸۰cm  طول : ۳۶۰cmتعداد موتور رطوبت گیر : ۴ + سانتریفیوژ

خشک کن ۲ کابین ۶۰ کشو صنعتی گرماتاب

72,000,000 تومان
ظرفیت :     ۳۰۰kgنوع هیتر : مشعل گازسوز/گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۶تعداد موتور رطوبت گیر   :4ابعاد 60کشو:  ارتفاع : ۲۲۰cm     عرض :  ۱۴۰cm    عمق : ۱۸۰cm

خشک کن ۳ کابین ۹۰ کشو صنعتی گرماتاب

89,000,000 تومان
ظرفیت : ۴۵۰kgنوع هیتر : مشعل گازسوز/گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۹تعداد موتور رطوبت گیر : ۴ابعاد :  ارتفاع :۲۲۰cm      عرض ۲۱۰cm   عمق : ۱۸۰cm

خشک کن ۴ کابین ۱۲۰ کشو صنعتی سیستم گرماتاب

110,000,000 تومان
ظرفیت : ۶۰۰kgنوع هیتر : مشعل گازسوز/گازوئیل سوزتعداد موتور گردش هوا : ۱۲تعداد موتور رطوبت گیر : ۶ابعاد :  ارتفاع :  ۲۲۰cm    عرض :   ۳۰۰cm   عمق : ۱۸۰cm

خشک کن میوه 10 کشو استیل

11,000,000 تومان
ظرفیت : 10 _15 کیلوگرم هیتر :برقیتعداد موتور گردش هوا : ۱ابعاد: ارتفاع: 75     ، عرض: 52  سانتی متر   ، عمق: 52 سانتی متر

خشک کن میوه ۱۲ کشو گازسوز

15,000,000 تومان
ظرفیت :  ۲۰ kgنوع هیتر :  گازسوزتعداد موتور گردش هوا : ۱تعداد موتور رطوبت گیر : ۱ابعاد :  ارتفاع :۱۱۰cm   عرض :۵۲cm   عمق :۵۲cm

خشک کن میوه ۱۵ کشو بزرگ صنعتی

24,500,000 تومان
ظرفیت :  ۶۰-80 kgنوع هیتر :  گازسوزتعداد موتور گردش هوا : ۲تعداد موتور رطوبت گیر : ۲ابعاد :  ارتفاع :۱۵۰cm   عرض :۶۲cm   عمق :۱۴۰cm

خشک کن میوه ۱۵ کشو تمام استیل

12,500,000 تومان
ظرفیت : ۲۰ _۲۵ کیلوگرم هیتر : ۱۰۰۰  وات برقیتعداد موتور گردش هوا : ۱ابعاد: ارتفاع: 95     ، عرض: 52  سانتی متر   ، عمق: 52 سانتی متر 

خشک کن میوه 20کشو استیل برقی

16,000,000 تومان
ظرفیت : ۳۵_۴۰ کیلوگرمهیتر : ۱۵۰۰وات برقی تعداد موتور :   ۲ابعاد :     ارتفاع: ۱۱۵     عرض: ۵۲    عمق :۷۰

خشک کن میوه 20کشو استیل گازسوز

18,500,000 تومان
ظرفیت : ۳۵_۴۰ کیلوگرمهیتر : گازسوزتعداد موتور :   ۲ابعاد :     ارتفاع: ۱۱۵     عرض: ۵۲    عمق :۷۰

خشک کن میوه ۲۴ کشو گاز سوز

18,500,000 تومان
ظرفیت :  ۴۰ kgنوع هیتر :  گازسوزتعداد موتور گردش هوا : ۱تعداد موتور رطوبت گیر : ۱ابعاد :  ارتفاع :۱۲۰cm   عرض :۵۵cm   عمق :۱۰۰cm

خشک کن میوه ۳۰ کشو بزرگ صنعتی

35,000,000 تومان
ظرفیت :  ۱۵۰ kgنوع هیتر :  گازسوزتعداد موتور گردش هوا : ۳تعداد موتور رطوبت گیر : ۲ابعاد :  ارتفاع :۲۲۰cm   عرض :۷۵cm   عمق :۱۴۰cm